Profesor Gigi Oprisan
IB.jpg

Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu

C.JPG

Oferta școlii

„ NOI VĂ DESCHIDEM CALEA SPRE O CARIERĂ REUŞITĂ"Plan de şcolarizare anul şcolar 2012-2013

Pentru anul şcolar 2011-2012 vom pregăti absolvenţi ai clasei a VIII-a, în următoarele specializări din cadrul profilului tehnic:

LICEU TEHNOLOGIC, CURS DE ZI, CLASA A IX-A

Mecanic- Tehnician transporturi - 1 clasă
Electronică şi automatizări-Tehnician operator tehnică de calcul-1 clasă
Electric - Tehnician în instalaţii electrice - 1 clasă
Electromecanic - Tehnician electromecanic - 1 clasă


LICEU TEHNOLOGIC, CURS SERAL CLASA A IX-A

Mecanic-Tehnician pentru întreţinere şi reparaţii-seral-1 clasă 

LICEU TEHNOLOGIC, RUTA PROGRESIVĂ, CLASA A XII-A 
Absolvenţii clasei a XI-a an de completare se pot înscrie în clasa a XII-a liceu tehnologic, ruta progresivă, curs de zi sau seral:

Mecanic - Tehnician transporturi-zi - 1 clasă
Electric - Tehnician electrotehnist-zi - 1 clasă
Construcţii şi lucrări publice-Tehnician în construcţii şi lucrări publice - 1 clasă
Mecanic - Tehnician pentru întreţinere şi reparaţii-seral - 1 clasă
Construcţii şi lucrări publice - Tehnician instalator pentru construcţii-seral - 1 clasă

Clasa a XI-a an de completare, ruta SAM - nivelul II de calificare
Absolvenţii S.A.M. cu certificat de calificare nivel 1 pot continua formarea în următorul domeniu:

Mecanic - Mecanic auto - curs de zi - CLASA a XI-a, an de completare-1 clasă

Curs opţional „Conducere auto" - categoria B
Curs opţional conducere motoscuter
Se asigură pregătire de specialitate

Absolvenţii şcolii de arte şi meserii vor obţine certificat de calificare nivel 1 după 2 ani de studiu, certificat de calificare nivel 2 şi certificat de absolvire după 3 ani de studiu


ŞCOALA POSTLICEALĂ
Nivel 3+ 


Electronică şi automatizări-Tehnician electronist telecomunicaţii-zi-1 clasă

Oferte speciale

În acest an şcolar, elevii claselor terminale pot obţine permisul auto categoria B , dacă urmează cursul opţional de conducere auto. Comparativ cu alte oferte locale, costurile sunt mai reduse, grupul şcolar utilizând baza materială proprie.NOU ! SE OFERĂ BURSE DE ŞCOLARIZARE CU CONTRACTE DE ANGAJARE LA TERMINAREA STUDIILOR

Agenţi economici 
La cererea agenţilor economici: S.C. SHIPYARD A.T.G. (şcolarizare susţinută cu bursă acordată de agentul economic prin contract de angajare cu elevul), S.C. Soliv SRL, SC Sodra SRL se pregătesc absolvenţi cu calificarea Sudor
Specializarea Tehnician instalator pentru construcţii a fost introdusă datorită creşterii opţiunilor pentru domeniul Construcţii şi introducerii în oraş a gazului metan, cereri existând din partea S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu, WIROM GAS SA, SC GARANT CONSTRUCT.
Specializarea Tehnician electronist telecomunicaţii nivel 3+, şcoala postliceală a fost introdusă la cererea S.C. Elmar SRL, Romtelecom filiala Giurgiu, AD-NET, BV NET, BETA SISTEM. 
Specializările Tehnician de telecomunicaţii şi Tehnician operator tehnică de calcul au fost introduse la cererea SC Elmar SRL, Romtelecom filiala Giurgiu, AD-NET, BV NET, BETA SISTEM, iar specializarea Tehnician în instalaţii electrice la solicitarea S.C. Uzina Termoelectrică Giurgiu.

Resurse umane
Personal didactic. Numărul total de cadre didactice - 54 (39 cadre didactice - titulari şi 15 cadre didactice - suplinitori), din care: 29 profesori de cultură generală, 16 profesori discipline tehnice, 9 maiştri - instructori 
Dintre aceştia: 26 cadre didactice au gradul I, 5 cadre didactice au gradul II, 17 cadre didactice au gradul definitiv, 6 cadre didactice debutante 
II. Personal didactic auxiliar. Numărul total - 6, din care: 1 secretar şef, 1 secretar şcolar, 1 administrator financiar, 1 bibliotecar, 1 asistent programator, 1 conducător şalupă 
III. Personal de deservire şi pază. Numărul total - 13, din care: 4 îngrijitori, 4 paznici, 2 personal bază nautică, 3 muncitori întreţinere 

Resurse materiale
Instituţia este dispusă într-un perimetru de 21.300 mp, din care suprafaţă construită 4.072 mp, constând din următoarele: pavilion liceu, pavilion ateliere-laboratoare, sală de sport şi punct termic 
În aceste spaţii sunt funcţionale următoarele: 14 săli de clasă, 7 laboratoare, 11 cabinete, 12 ateliere-şcoală, 1 centru de documentare „EuroClub", 1 bibliotecă cu peste 20.000 volume, 1 cancelarie, 1 secretariat, 1 birou contabilitate. 
Alte categorii de folosinţă:
• baza nautică (şlep-ponton, bărci cu rame şi vele, şalupe fluviale)
• baza auto (2 autoturisme-şcoală, 1 autocamion-şcoală, garaje, rampă şi ateliere de întreţinere, poligon auto)
• EuroClub- centru de documentare realizat prin proiect Phare CBC, dotat cu 2 calculatoare, lap-top, DVD-player, ecran proiectie, documente necesare inserţiei pe piaţa muncii. 
Echipamentele utilizate în procesul de învăţământ:
• Laborator multi-media dotat cu 26 calculatoare
• 1 laborator de informatică dotat cu 25 de calculatoare tip Pentium IV şi server, instalat pentru platforma AeL
• 12 calculatoare tip 486, folosite ca material didactic la specializarea „Electronică - Automatizări"
Atelierele şi laboratoarele au fost echipate prin programul Phare Vet RO 9405 şi modernizate prin acţiuni proprii. Unitatea şcolară dispune de acces nelimitat la reţeaua Internet, telefon, fax, cablu TV şi are în funcţiune o staţie de amplificare radio.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one